Lecture by Randy Berry

Details
  • 30 October 2015

  • News

  • by admin

                                                                              

INVITATION

Lecture by the U.S. Special Envoy for the Human Rights of LGBTI Persons – Randy Berry

The Human Rights of LGBTI Persons

When: on Tuesday, November 3, 2015 at 14:30

 Where: The National Library

 

 

Randy W. Berry is the U.S. State Department’s first-ever Special Envoy for the Human Rights of LGBTI Persons. He arrived in his new post on April 13, 2015. Prior to serving as the Special Envoy, he served as the United States Consul General in Amsterdam. He was United States Consul General in Auckland, New Zealand from 2009 to 2012, and prior to that, Deputy Chief of Mission of the U.S. Embassy in Kathmandu, Nepal from 2007 to 2009.

 

 

 

FTESË

Ligjeratë nga Përfaqësuesi i Posaçëm për të Drejtat e Njeriut të Komuniteteve dhe personave LGBTI – Randy W. Berry

Të Drejtat e Njeriut të Personave LGBTI

Dita dhe koha: e Martë, 3 Nëntor 2015 në orën 14:30

Vendi: Bibloteka Kombëtare

 

Randy Berry është Përfaqësuesi i parë i Posaçëm nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të Drejtat e Njeriut të personave LGBTI, pozitë të cilën e mori me 13 prill 2015. Para se të shërbente si i Përfaqësues i Posaçëm, Randy Berry ishte Konsull i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara në Amsterdam. Ai poashtu ishte Konsull i Përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara në Auckland, Zelandë të Re nga 2009 deri në 2012; dhe para kësaj ishte Zëvendës Shef i Misionit të Ambasadës Amerikane në Kathmandu, Nepal nga viti 2007 deri në vitin 2009.

 

 

Invitation – Randy W. Berry 
Invitation – Randy W. Berry_ALB 

Tags
Share

42 Articles Written